Arvot

Olen pohtinut omia arvojani sekä ihmisenä että yrittäjänä. Kaikkein tärkeintä elämässä minulle on terveys ja perhe. Mitä tahansa teenkin, ne kannattelevat minua. Koen kuitenkin itselleni tärkeiksi arvoiksi myös suomalaisuuden, inhimillisyyden, ekologisuuden ja kestävän kehityksen. Ne viitoittavat toimintaani sekä työssä että vapaa-ajalla. Luonto, ihmiset ja suomalaisuus ovat asioita, joiden vuoksi olen valmis tekemään valintoja ja näkemään …