VAHVUUSVINKKI 9: JOHTAJUUS

Kuuluu oikeudenmukaisuuden hyveeseen ja lukeutuu vahvuuksiin, joita tarvitaan yhteisössä elämiseen. Johtajuus on kykyä toimia yhteisen tavoitteen eteen ja huolehtia, että kaikkien ryhmän jäsenten vahvuudet tulee hyödynnettyä. Johtajien erityistehtävä onkin kasata ryhmiä, motivoida, kannustaa ja viedä niitä eteenpäin kohti tavoitteita. Johtajuus on ydinvahvuutesi, jos otat mielelläsi vetovastuun asioista, mutta jaat kunnian kaikkien kanssa. Ihmiset myös kääntyvät …