VAHVUUSVINKKI 6: LUOVUUS

On yksi kognitiivisista vahvuuksista, joita tarvitset tiedon hankkimiseen ja käyttämiseen. Kognitiiviset vahvuudet myös mahdollistavat muiden hyveiden toteuttamista. Luovuus ei ole pelkästään taiteilijoiden vahvuus, vaan sitä on meissä kaikissa, kuten muitakin vahvuuksia. Ilman luovuutta ihmiskunta ei olisi selviytynyt, sillä luovuus on kykyä ratkaista ongelmia ja soveltaa asioita uudella tavalla. Luovuus on yksi tärkeimmistä arjen taidoista, sillä …