VAHVUUSVINKKI 11: OPPIMISEN ILO

On yksi kognitiivisista vahvuuksista, joita tarvitset tiedon hankkimiseen ja käyttämiseen. Kognitiiviset vahvuudet myös mahdollistavat muiden hyveiden toteuttamista. Oppimisen ilo syntyy sisäisestä motivaatiosta. Se on uuden oppimista, uteliaisuuden tyydyttämistä ja pitkäkestoista työskentelyä mielenkiintoisten asioiden äärellä. Parhaimpina oppimisen ilon hetkinä puhutaan flow-tilasta. Oppimisen ilo myös edistää elinikäistä oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Oppimisen ilo on ydinvahvuutesi, jos etsit …