Osaamisportfoliotyöskentely ja Voimakehä – työkalun käyttö vankilaopetuksessa

”Tämä on itselleni poikkeuksellinen blogiteksti yrittäjyyden ulkopuolelta. Tekstissä kuvaamani asiat ovat minulle ammatillisesti merkityksellisiä erityisopettajan työni kautta. Työ vankilaopettajana on vaativaa, antoisaa ja monimuotoista. Vankilatyössä positiivisen psykologian menetelmät ja vahvuuslähtöinen ajattelu ovat käyttökelpoisia työkaluja, joita on sovellettava tilanteen mukaan. Tässä tekstissä kuvaamani tilanteet perustuvat omaan kokemukseeni eivätkä sellaisenaan sovellu toimintaohjeiksi.”

Maria

Ammattiopisto Spesia järjestää vaativaa erityistä tukea tarjoavaa ammatilliseen koulutukseen valmentavaa (VALMA) koulutusta kolmessa Etelä-Suomen vankilassa. Työskentely-ympäristönä vankila on erityinen, sillä opiskelijoilla on oppimisvaikeuksien lisäksi vaativan erityisen tuen tarvetta mm. elämänhallinnan, päihdekuntoutumisen ja tunnetaitojen osa-alueilla. Työ on ensisijaisesti kuntouttavaa toimintaa.

Osaamisportfolio

Olemme Ammattiopisto Spesian vankilaopetuksessa suunnitelleet ottavamme käyttöön osaamisportfolion, joka rakenteeltaan noudattaa valtakunnallisen ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen opetussuunnitelmaa. Osaamisportfolion tarkoituksena on toimia opiskelijoiden työskentelyn runkona ja opettajien materiaalipankkina sekä yhdenmukaistaa opetusta. Portfoliotyöskentelyn päätavoitteena on tukea opiskelijan osaamisidentiteetin kehittymistä valmentavan koulutuksen aikana. Työkaluna osaamisportfolio on niin käytännönläheinen, että se sisältää käytännön opetus- ja ohjausmateriaalia prosessin eri vaiheisiin. Portfolion alusta on vielä auki, sillä Suomen vankiloissa on meneillään muutosvaihe digitaalisten palveluiden käyttöönotossa.

Osaamisportfolion rakenne

  1. Ammatilliseen koulutukseen orientoituminen ja työelämän perusvalmiuksien hankkiminen: opiskelijan itsetuntemus oppimisen tukena, koulutuksen ja ammattien tuntemus, opiskeluvalmiudet, työelämään, ammatteihin ja työpaikalla järjestettävään koulutukseen perehtyminen sekä henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS) ja jatkosuunnitelmat
  2. Opiskeluvalmiuksien vahvistaminen: viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen, matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen
  3. Osallisuuden ja käytännön taitojen vahvistaminen
  4. Työpaikalla järjestettävään koulutukseen valmentautuminen
  5. Urasuunnitteluvalmiudet (Spesian vankilatyöryhmän lisäämä osio, VALMAssa hajautettu em. tutkinnonosiin.)

Osaamisportfolion hyödyt opiskelijalle

Suunnitteilla oleva osaamisportfolio on prosessi, jossa opiskelija työskentelee hakeutumisvaiheesta (HOKS – prosessi alkaa) opintojen päättymiseen saakka (HOKS – prosessi päättyy). Osaamisportfolion rakenteen ja tehtävien tarkoitus on

  1. auttaa opiskelijaa syventämään itsetuntemustaan ja osaamisidentiteettiään,
  2. vahvistaa opiskeluvalmiuksia, osallisuutta ja arjen taitoja,
  3. lisätä ammattien ja koulutuksen tuntemusta sekä
  4. lopputuloksena tuottaa vahvemmat urasuunnitteluvalmiudet ja toteuttamiskelpoinen jatkosuunnitelma.

Voimakehä

Voimakehä on Sanna Wenströmin ja Laura Halosen kehittämä positiiviseen psykologiaan perustuva teoria, ajattelumalli ja ohjauksellinen työkalu osaamisen ja vahvuuksien tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Ajattelumallissa vahvuuksia ja osaamista tarkastellaan suhteessa ohjattavan henkilön elämään, työhön, uraan tai ammatinvalintaan, jonka tuloksena ohjattavalle hahmottuu käsitys omasta voimavyöhykkeestään eli optimaalisen hyvinvoinnin vyöhykkeestä. Sana voimakehä on kehittäjien suomennos VIA-instituutin käyttämästä power zone – käsitteestä. Voimakehä soveltuu hyvin ohjattavan henkilön osaamisidentiteetin kartoittamiseen ja kehittämiseen.

Voimakehä vankilaopetuksessa

Voimakehä pääasiallisena työkaluna on useimmille vankiopiskelijoille liian vaativa, sillä sen työstäminen vaatii tietynlaisia tunnetason perustaitoja ja vahvaa luottamusta ammattihenkilöön, jonka kanssa Voimakehä – työkalua käytetään. Vankilatyöskentelyssä Voimakehä on enemmänkin opetus- ja ohjaushenkilöstön ajattelua jäsentävä työkalu, jonka avulla voidaan saavuttaa kokonaisvaltainen ymmärrys opiskelijan luonteenvahvuuksista, kyvykkyyksistä, taidoista ja osaamisesta, arvoista, resursseista sekä kiinnostuksen kohteista. Näitä voidaan työstää yhdessä opiskelijan kanssa pilkkoen prosessi pienempiin paloihin ja tehtäviin, jotta opiskelija itse oppisi tunnistamaan vahvuuksiaan ja osaamistaan ja hyödyntämään niitä rikoksettomassa elämässään. Osaamisportfolioprosessi on tarkoitus rakentaa niin, että Voimakehän eri osa-alueet pilkotaan pienempiin tehtäviin opiskelijan kanssa tai itsenäisesti työstettäväksi. Esim. monet Osata – hankkeen materiaalit hieman muokattuina soveltuvat tähän mainiosti. Tämä on kuitenkin toteutettava hienovaraisesti ja rauhalliseen tahtiin, jotta vankiopiskelijat pystyvät sopeutumaan prosessin mukanaan tuomiin ajatuksiin ja tuntemuksiin.

Voimakehä työkaluna

Varsinainen Voimakehä – työkalu on pelin muotoon rakennettu pyöreä kankainen alusta sekä yli 600 nimettyä korttia luonteenvahvuuksista, kyvykkyyksistä, taidoista ja osaamisesta, arvoista, resursseista sekä kiinnostuksen kohteista. Peliin liittyy myös koulutus- ja ohjauskonsepti, jota saa maksutta käyttää henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen opetus- ja ohjaustyöhön eri kouluasteilla. Vankilaopetuksessa Voimakehän hyödyllisimmät osa-alueet ovat taidot ja osaaminen, kiinnostuksen kohteet, arvot ja resurssit, joiden pohtiminen auttaa henkilön osaamisidentiteetin kehittymistä.

Taidot ja osaaminen on osa-alue, jonka vahvuudet ovat hankittavia ja kehitettäviä ominaisuuksia. Näitä monet vankiopiskelijat osaavat nimetä ilman apukorttejakin, eivätkä ne vaadi syvällisempää pohdintaa. Aikuiset opiskelijat hahmottavat osaamisensa aika hyvin, mutta Voimakehän korteilla näitä saadaan laajemmin sanallistettua. Korttien avulla voi myös pohtia mitä osaamista tai taitoja haluaisi kehittää tai mitä osaamista johonkin tiettyyn ammattiin tarvitaan.

Kiinnostuksen kohteet motivoivat ja suuntaavat vahvuuksien käyttöä. Myös tämä osa-alue saattaa olla useille vankiopiskelijoille selkeä määrittää. Mistä olen kiinnostunut? Mitä haluaisin tehdä? Voimakehän korteista voi löytää ideoita kiinnostuksen kohteisiin, joita ei muistanutkaan tai joista ei tiennyt olevansa kiinnostunut. Sanallistamista tämäkin.

Arvot ohjaavat resurssien käyttöä ja valintoja. Vankiopiskelijoille arvopohdinnat ovat tärkeitä, sillä elääkseen jatkossa rikoksetonta elämää omia arvoja on punnittava ja niitä on ehkä muutettava (joka on hidas prosessi). Arvoja tulee harvoin arjessa pohdittua, jonka takia ne voivat tuntua abstrakteilta ja määrittämättömiltä. Voimakehän korteilla tähän pohdintaan saa apua, sillä korteissa arvot on nimetty selkeästi suomen kielellä, jolloin niistä on helpompi saada kiinni.

Resurssit ovat niitä asioita, vahvuuksia, ihmisiä ja palveluita, jotka mahdollistavat esimerkiksi opiskelun, työnteon tai perhe-elämän. Näitä tulee harvoin ajatelleeksi, jos resursseja on riittävästi, mutta resurssien puute hankaloittaa elämää. Vankiopiskelijoiden voi olla vankeusaikana haastavaa määritellä mitä resursseja eli voimavaroja heillä on vankeusaikana ja mitä sen jälkeen. Voimakehän korttien avulla voisi kuitenkin pohtia esimerkiksi sitä millaisia resursseja vapautumisen jälkeen tarvitaan, jotta pystyy opiskelemaan ja elämään rikoksetonta elämää (asunto, opiskelupaikka, opintotuki, ajanhallinnan taidot jne.).

Kyvykkyydet ja luonteenvahvuudet saattavat olla vankiopiskelijoille hankalia määritellä ja monelle jopa hankalia ajatella. Niitä saatetaan pitää positiivisuushömppänä ja niihin sisältyy voimakas tunnereaktio, joka estää niiden käsittelyn. Kyvykkyys tarkoittaa henkilön synnynnäisiä ja perinnöllisiä lahjakkuuksia, taipumuksia ja temperamenttia. Luonteenvahvuuksien avulla kyvykkyyksistä voi kehittyä taitoja, luonteenvahvuudet suuntaavat kiinnostuksen kohteita, sisältävät arvoja ja auttavat hankkimaan resursseja. Vaikka muussa ohjaustyössä Voimakehän käyttö aloitetaan usein kyvykkyyksien ja luonteenvahvuuksien kartoittamisesta ja määrittämisestä, kannattaa vankilatyössä lähteä ensin pohtimaan ja sanoittamaan muita vahvuuksien osa-alueita, jotka eivät vaadi niin syvällistä tunnetason työskentelyä, kuin oman persoonan ja ominaisuuksien pohtiminen. Tämä osa-alue on kuitenkin erinomainen ja tarpeellinen työkalu opetus- ja ohjaushenkilöstön käyttöön oman ajattelun jäsentämiseen ja sanoittamiseen ohjaustyössä.

Lue lisää Voimakehästä ja osaamisidentiteetistä:

https://voimakeha.info/index.html

https://osata.fi/osaamisidentiteettia-rakentamassa/

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s

%d bloggaajaa tykkää tästä: