VAHVUUSVINKKI 14: YHTEISTYÖKYKY (RYHMÄTYÖTAIDOT)

Kuuluu oikeudenmukaisuuden hyveeseen ja lukeutuu vahvuuksiin, joita tarvitaan yhteisössä elämiseen. Yhteistyökyky tai ryhmätyötaidot ovat meille elintärkeitä ihmiskunnan selviytymisen ja kehittymisen kannalta. Ihminen tarvitsee yhteyttä muihin ihmisiin ja voi hyvin kuuluessaan johonkin ryhmään, jossa voi kokea hyväksyntää. Ryhmätyötaitojen ydin onkin luottamus ja niiden kehittymiseen tarvitaan ympäristö, joka on psykologisesti turvallinen. Nykypäivän ryhmätyötaidot ovat yhdistelmä joustavuutta, ystävällisyyttä …

VAHVUUSVINKKI 13: ANTEEKSIANTO

Kuuluu kohtuullisuuden hyveeseen ja lukeutuu vahvuuksiin, joiden avulla voit suojautua liioittelua, ylettömyyttä ja äärimmäisiä tunteita vastaan. Erehtyminen on inhimillistä ja sitä tapahtuu kaikille. Anteeksianto voi olla vaikeaa, mutta osoittaa todellista vahvuutta ja suojaa myös ihmistä itseään, sillä se on kykyä päästää irti katkeruudesta ja mennä eteenpäin. Anteeksianto ei tarkoita samaa kuin hyväksyminen. Jos joku on …

VAHVUUSVINKKI 12: KAUNEUDEN JA ERINOMAISUUDEN ARVOSTUS

On yksi henkisistä vahvuuksista, joiden avulla voit kokea yhteyttä maailmankaikkeuteen. Kauneuden ja erinomaisuuden arvostus voi liittyä nimenomaan fysikaaliseen kauneuteen tai taitoon/lahjakkuuteen tai moraaliseen kauneuteen. Kauneus vetää ihmisiä puoleensa ja saa meidät tuntemaan myönteisiä tunteita. Tämä vahvuus energisoi, voimaannuttaa ja saa ihmisen kehittämään itseään kohti universaalia hyvyyttä. Kauneuden ja erinomaisuuden arvostus on ydinvahvuutesi, jos huomaat ympärilläsi …

VAHVUUSVINKKI 11: OPPIMISEN ILO

On yksi kognitiivisista vahvuuksista, joita tarvitset tiedon hankkimiseen ja käyttämiseen. Kognitiiviset vahvuudet myös mahdollistavat muiden hyveiden toteuttamista. Oppimisen ilo syntyy sisäisestä motivaatiosta. Se on uuden oppimista, uteliaisuuden tyydyttämistä ja pitkäkestoista työskentelyä mielenkiintoisten asioiden äärellä. Parhaimpina oppimisen ilon hetkinä puhutaan flow-tilasta. Oppimisen ilo myös edistää elinikäistä oppimista ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. Oppimisen ilo on ydinvahvuutesi, jos etsit …

VAHVUUSVINKKI 10: TOIVEIKKUUS

On yksi henkisistä vahvuuksista, joiden avulla voit kokea yhteyttä maailmankaikkeuteen. Toiveikkuus on uskoa omiin kykyihin ja tulevaisuuteen ja toiveikkaiden ihmisten sisäinen puhe onkin yleensä kannustavaa ”pystyn siihen” – asennetta. Toiveikkuus ja optimismi kulkevat käsi kädessä ja niitä käytetään usein synonyymeinä. Toiveikkuus on ydinvahvuutesi, jos pysyt usemmiten positiivisena, odotat hyviä asioita tulevalta ja näet ympärilläsi mahdollisuuksia. …

VAHVUUSVINKKI 9: JOHTAJUUS

Kuuluu oikeudenmukaisuuden hyveeseen ja lukeutuu vahvuuksiin, joita tarvitaan yhteisössä elämiseen. Johtajuus on kykyä toimia yhteisen tavoitteen eteen ja huolehtia, että kaikkien ryhmän jäsenten vahvuudet tulee hyödynnettyä. Johtajien erityistehtävä onkin kasata ryhmiä, motivoida, kannustaa ja viedä niitä eteenpäin kohti tavoitteita. Johtajuus on ydinvahvuutesi, jos otat mielelläsi vetovastuun asioista, mutta jaat kunnian kaikkien kanssa. Ihmiset myös kääntyvät …

VAHVUUSVINKKI 8: HARKITSEVAISUUS

Kuuluu kohtuullisuuden hyveeseen ja lukeutuu vahvuuksiin, joiden avulla voit suojautua liioittelua, ylettömyyttä ja äärimmäisiä tunteita vastaan. Harkitsevaisuus ei tarkoita samaa kuin ujous tai introverttius. Harkitsevaisuus on kykyä pysähtyä asioiden äärelle ja pohtia eri vaihtoehtoja etukäteen ennen päätöksen tekemistä. Se on taito, jota yritämme lapsillemme opettaa: ”Ajattele ennen kuin teet mitään!” Harkitsevaisuus on ydinvahvuutesi, jos olet …

VAHVUUSVINKKI 7: RAKKAUS

On yksi sosiaalisista vahvuuksista, joita tarvitset toisista huolehtimiseen ja ihmissuhteisiin. Rakkaus on elintärkeä vahvuus ja myönteinen tunne, sillä se saa meidät ihmiset luomaan suhteita toisiimme ja ilman sitä olisimme yksinäisiä. Paitsi vahvuus ja tunne, rakkaus on myös tekoja. Rakkaus vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiimme ja on vahvasti sidoksissa myötätuntoon ja empatiaan. Rakkaus on ydinvahvuutesi, jos …

VAHVUUSVINKKI 6: LUOVUUS

On yksi kognitiivisista vahvuuksista, joita tarvitset tiedon hankkimiseen ja käyttämiseen. Kognitiiviset vahvuudet myös mahdollistavat muiden hyveiden toteuttamista. Luovuus ei ole pelkästään taiteilijoiden vahvuus, vaan sitä on meissä kaikissa, kuten muitakin vahvuuksia. Ilman luovuutta ihmiskunta ei olisi selviytynyt, sillä luovuus on kykyä ratkaista ongelmia ja soveltaa asioita uudella tavalla. Luovuus on yksi tärkeimmistä arjen taidoista, sillä …

VAHVUUSVINKKI 5: KIITOLLISUUS

On yksi henkisistä vahvuuksista, joiden avulla voit kokea yhteyttä maailmankaikkeuteen. Kiitollisuus on elämänasenne. Se on avain tyytyväisyyteen ja onnellisuuteen ja joskus niitä käytetään synonyymeinä, sillä kiitollinen mieliala vähentää ahdistus- ja masennusoireita, kateutta ja vihaa. Tutkimusten mukaan kiitollisuudella on useita myönteisiä terveysvaikutuksia ja se voi jopa pidentää elinikää. Kiitollisuus on ydinvahvuutesi, jos pidät elämää lahjana ja …